Toetreding

Toetreding Het Rugnetwerk is op dit moment nog een gesloten netwerk met het voornemen om vanaf 2016 een open netwerk te vormen. Het lidmaatschap is persoonsgebonden (en dus niet overdraagbaar binnen een praktijk). Aan deelname zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 100 pp (prijspeil 2015). De deelnemers van het Rugnetwerk dienen te voldoen aan de volgende criteria:

A. Werkgebied

De fysiotherapeut, manueel therapeut, revalidatiearts, physician assistant of andere verwante specialist, dient werkzaam te zijn in de regio Noord-Nederland.

  • Niet meer dan 2 personen per praktijk kunnen deelnemen aan de stichting.

B. Kennis en vaardigheden m.b.t. het (fysiotherapeutisch) behandelen en begeleiden van de patiënt met     rugklachten. Minimumeisen zijn de volgende:

  • Het met succes gevolgd hebben van de eigen scholing van het Rugnetwerk Noord-Nederland met betrekking tot rugklachten.
  • Opname fysiotherapeut in het kwaliteitsregister.
  • BIG registratie.
  • De deelnemers dienen actief deel te hebben genomen aan minimaal twee van de drie bijeenkomsten per jaar.

C. Eisen aan de praktijk accommodatie en faciliteiten (extra eisen aan de standaard inrichtingseisen):

  • Oefenzaal
  • Echografie strekt tot aanbeveling