Toetreding

Toetreding Het Rugnetwerk is een open netwerk. Het deelnemerschap is persoonsgebonden (dus niet praktijkgebonden). Aan deelname zijn kosten verbonden. De kosten bedragen voor 2018 € 100. De deelnemers van het Rugnetwerk dienen te voldoen aan de volgende criteria:

A. Werkgebied

De fysiotherapeut, manueel therapeut, revalidatiearts, physician assistant of andere verwante specialist, dient werkzaam te zijn in de regio Noord-Nederland.

  • Niet meer dan 2 personen per praktijk kunnen deelnemen aan de stichting.

B. Kennis en vaardigheden m.b.t. het (fysiotherapeutisch) behandelen en begeleiden van de patiënt met     rugklachten. Minimumeisen zijn de volgende:

  • Het met succes gevolgd hebben van de eigen scholing van het Rugnetwerk Noord-Nederland met betrekking tot rugklachten.
  • Opname fysiotherapeut in het kwaliteitsregister.
  • BIG registratie.
  • De deelnemers dienen actief deel te hebben genomen aan minimaal twee van de drie bijeenkomsten per jaar.

C. Eisen aan de praktijk accommodatie en faciliteiten (extra eisen aan de standaard inrichtingseisen):

  • Oefenzaal
  • Echografie strekt tot aanbeveling

Opgave of vragen kunnen gemaild worden naar info@rugnetwerknoord.nl. Wij streven ernaar mails binnen een week te beantwoorden.