Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Doelstellingen
Het ontwikkelen van hoogwaardige transmurale zorg voor patiënten met lage rugklachten in Noord Nederland. De doelstelling trachten we te bereiken door:

  • Het bevorderen en bewaken van kwaliteit van de transmurale zorg rondom de rugpatiënt in de regio Noord-Nederland, door het nakomen van de  gemaakte afspraken (en naleven van het huishoudelijk reglement).
  • Intensieve samenwerking met de deelnemers van het netwerk.
  • Onderhouden, verdiepen en uitwisselen van kennis door o.a. scholing en casuïstiek (minimaal 3 bijeenkomsten per jaar).
  • Inzichtelijk maken van de effectiviteit van de afgestemde interventie middels klinimetrie.