Rugaandoeningen

RUGAANDOENINGEN

Op deze pagina zullen verschillende rugaandoeningen worden beschreven. De website is nog in ontwikkeling en de eerste beschrijving betreft rugklachten op basis van verstoorde controle door de spieren (Motor Control Impairment MCI). Verdere beschrijvingen zullen later volgen.

MCI

Rugklachten zijn veel voorkomend. 80% van alle mensen maakt één of meerdere periodes van rugklachten mee. De oorzaak en het ontstaan van rugklachten zijn niet altijd duidelijk. Slechts in 15% van de gevallen kan er “een sticker” (bijv. een hernia of ontsteking) op geplakt worden en spreekt men van specifieke rugklachten.

Als er geen duidelijke sticker op geplakt kan worden spreekt men van aspecifieke rugklachten; een niet ernstige aandoening die echter wel erg vervelend kan zijn. Bij aspecifieke rugklachten kunnen veel factoren een rol spelen. Hierbij kan men denken aan de lichamelijke conditie, weinig bewegen om pijn te vermijden of juist niet goed rekening houden met de rug en steeds over grenzen gaan. Spanningen kunnen een rol spelen of factoren die gerelateerd zijn aan werk.

De laatste jaren staat bij rugklachten een verstoorde controle door de spieren in de belangstelling. We weten nu dat, indien er een periode van rugpijn geweest is, de bescherming van de rug door de spieren afneemt en dat dit niet automatisch herstelt. Dit maakt de kans op herhaling groot.
Bij een verstoorde controle laten de kleine, diep gelegen spieren het afweten en de grote spieren krijgen daardoor te veel spanning met als gevolg pijn en stijfheid van de rug en rugspieren.

Kenmerken
De rugklachten ontwikkelen zich meestal in de loop van jaren, waarbij er in het begin korte periodes van pijn zijn en lange periodes die klachtenvrij verlopen. De klachten keren steeds sneller terug (frequentie neemt toe) en worden steeds heftiger (intensiteit van de pijn neemt toe).
Er is een verstoorde controle van de spieren die ervoor zorgt dat activiteiten met weinig beweging vaak meer klachten geven : bijv. staan of ongesteund zitten. Slenteren / winkelen / museum bezoek geven meer klachten dan lopen op tempo. Hardlopen (stootbelasting) is vaak ook pijnlijk. Ander kenmerkend symptoom is dat het flink pijn kan doen bij onverwachte bewegingen (bijv. verstappen). Zo is er een heel scala aan klachten die bij deze rugklachten hoort.

Onderzoek
Het belangrijkste voor de diagnose is uw verhaal (anamnese) en een aantal aspecten bij het lichamelijk onderzoek. Bij deze klachten bestaat er een bepaald patroon in het verhaal en bij het lichamelijk onderzoek.
Omdat de klachten veelal langer bestaan en de kleine spieren diep liggen (en niet goed te zien of te voelen zijn), wordt vaak een echografie apparaat gebruikt om zo het bewegen van de kleine spieren te bekijken en wordt zo de diagnose van een verstoorde spierfunctie bevestigd.

Behandeling
Behandeling is gericht op het herstellen van de juiste spierfunctie en het weer (durven) bewegen van de rug met een goede controle over het bewegen.
Met het eerder genoemde echografie apparaat kan ook geoefend worden om weer controle over de kleine, diepe spieren te krijgen. Vaak bewegen de spieren al langere tijd niet goed en is het gevoel van het juiste aanspannen verdwenen. Door, tijdens het oefenen, te kijken naar het echobeeld leert u weer ze op een juiste manier aan te spannen.

Vervolgens gaat u oefeningen uitvoeren in een bepaalde volgorde :

• Aanleren van het aanspannen van de kleine, diepe spieren met behulp van echografie
• Weer leren bewegen van de lage rug : subtiel (kleine bewegingen) en met controle
• Verder verbeteren van het gebruik van de kleine, diepe buik- en rugspieren
• Toepassen van deze verbeterde functie van de rug in het dagelijks handelen en later ook bij sport en werk
• Houdingscorrectie en bewegingsadviezen.

Aangezien de klachten veelal langer bestaan (maanden tot jaren als men alle periodes met klachten meetelt) zal het tijd en energie vragen om het beweegpatroon te veranderen zodat de rugklachten afnemen. Dit kan soms maanden in beslag nemen. Bij verdere vragen kunt u zich richten tot uw fysiotherapeut.